You can also receive Free Email Updates:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym (Strona internetowa) są własnością firmy Sigma Agencja Promocyjno – Reklamowa Anna Kawka-Sachnik z siedzibą w Sosnowcu, 41-200, ul. Grota Roweckiego 203,
NIP: 644-281-19-68; REGON:276864620

Sigma Agencja Promocyjno – Reklamowa szanuje i chroni prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.esis.com.pl

Każdy, kto korzysta z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Sigma Agencja Promocyjno-Reklamowa. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody
Sigma Agencja Promocyjno-Reklamowa.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ”RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Sigma Agencja Promocyjno – Reklamowa z siedzibą w Sosnowcu 41-200, ul. Grota Roweckiego 203. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług firmy jest Sigma Agencja Promocyjno – Reklamowa oraz prowadzenia korespondencji.

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej współpracy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Masz między innymi prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skorzystać z prawa do sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Śląskiego Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody
Śląskiego Centrum Nieruchomości.

Dane osobowe Użytkowników Indywidualnych mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym wypełnianym przez Użytkownika.

Użytkownik, podając swoje dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Użytkownicy, którzy przesyłają w ramach Serwisu swoje oferty pracy zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) dla celów związanych z rekrutacją.

KONTAKT

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:

Sigma Agencja promocyjno – Reklamowa,
ul. Grota Roweckiego 203,
41-200 Sosnowiec

e-mail: sigma.biuro@esis.com.pl
tel: +48322996297
tel: +48602699053