You can also receive Free Email Updates:

PROJEKTOWANIE KAMPANII

projektowanie_kampaniiAgencja Sigma projektuje i organizuje kampanie reklamowe w oparciu o analizę pozycji wyjściowej marki, oczekiwań klienta (celu kampanii), budżetu, grupy docelowej etc. (reklama zewnętrzna, wewnętrzna, outdoor, internet). PR produktowy (brand PR) stosujemy jako uzupełnienie lub alternatywę dla działań reklamowych. Zanim przystąpimy do pracy, musimy poznać cel i oczekiwania klienta. Punktem wyjścia powinien być odpowiednio skonstruowany brief, który pozwoli nam uporządkować informacje na temat klienta i jego preferencji.

Przykładowa zawartość briefu:

TŁO RYNKOWE:
 • pozycja firmy/produktu na rynku
 • konkurencja
 • dotychczasowe działania reklamowo-promocyjne
PRZEDMIOT, CEL,

CHARAKTER KAMPANII 

 • cel krótko- lub długoterminowy (szybka reakcja konsumenta czy budowanie świadomości marki?
 • efekt komunikacyjny, efekt biznesowy?
 • jakie informacje chcemy komunikować
 • myśl przewodnia kampanii
 • charakter kampanii (poważny, dowcipny, zaskakujący, nowoczesny etc)
GRUPA DOCELOWA 
 • do kogo będzie kierowany przekaz (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, grupa społeczna, wykształcenie, status materialny etc.)
BENEFIT KONSUMENCKI 
 • jaką korzyść daje konsumentom korzystanie z usługi firmy lub oferowanego przez nią produktu
 • charakterystyka produktu lub usługi
 • określenie najważniejszych, unikalnych cech produktu lub usługi

EWENTUALNE PRZESZKODY W OSIĄGNIĘCIU CELU

 • mocne i słabe strony produktu lub usługi
BUDŻET
 • pozwoli dobrać odpowiednie narzędzia
W planowaniu działań marketingowych jednym z decydujących czynników wpływających na finansowy sukces całego przedsięwzięcia jest odpowiednie przeanalizowanie procesu, przez jaki chcemy przeprowadzić odbiorców naszej kampanii.